Pancho’s Urn

Pancho's Urn CROPPED WEBPancho's Urn Photo WEBXavier Cortada, “Pancho’s Urn,” (urn, photo), 2014